Napidíj 2016-ban

Változik a közúti árufuvarozásban, személyszállításban résztvevő gépkocsivezetők és árukísérők napidíja a 2016. évtől. 

A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló kormányrendeletet módosítás eredményeképpen a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély esetében 2016. január elsejétől – amennyiben nem választja a kormányrendelet 2. paragrafusa szerinti elszámolást – napi 60 eurónak megfelelő forintösszeg számolható el majd igazolás nélkül a korábbi 40 euróval szemben.
A 60 eurónak megfelelő forintösszeg választása esetén az szja-törvény 3. számú melléklete II. 7. pontjának a) alpontja az irányadó, mely szerint

„a) a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló kormányrendelet szerint naponta elszámolható összeg a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott (a közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabály, illetőleg más, erről szóló jogszabályok rendelkezései szerint engedélyhez kötött nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatást végző, illetőleg abban árukísérőként közreműködő), külföldi kiküldetés (külszolgálat) címén bevételt szerző magánszemélynél – kizárólag az e tevékenysége tekintetében – feltéve, hogy az említett kormányrendeletben foglaltak alapján kizárólag a gépjármű külföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával, más bizonylattal igazolt költségek elszámolására jogosult, és ezt az elszámolási módszert alkalmazza”, vagyis a szállásköltséget nem számolja el.

A gépkocsivezető továbbra is dönthet úgy a kormányrendelet 2. paragrafusa alapján, hogy az szja-törvény 3. számú melléklete II. pontja 7. pontjának b) alpontját alkalmazza, mely szerint igazolás nélkül a külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel 30 százaléka, de legfeljebb a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló kormányrendelet szerint naponta elszámolható összeg számolható el. Ez az összeg a kormányrendelet szerint napi 15 eurónak megfelelő forintösszeg. Amennyiben a magánszemély egy napra például 50 eurót kap, akkor annak 30 százaléka, azaz 15 euró az igazolás nélkül elszámolható összeg, a felettes rész pedig jogcím szerint adózik.

A kiküldetés időtartama az indulás és az érkezés tényleges időpontja között eltelt idő. Az időtartam megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, légi és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával megelőzően, illetőleg az érkezést egy órával követően kell alapul venni azzal, hogy az adott kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a tört napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat úgy, hogy a fennmaradó tört rész – amennyiben az legalább 8 óra – egész napnak számít. Amennyiben a kiküldetésben töltött idő 24 óránál rövidebb, de a 8 órát eléri, az egy egész napnak számít.

Az ugyanazon a naptári napon kezdődő, ismétlődő, 24 óránál rövidebb, egymást követő kiküldetések esetén az időtartam meghatározására választható az előzőek szerinti időtartamok egybeszámítása. Az egybeszámítás során

– légi és vízi út esetén az együttesen számított utak között az érkezés utáni és az újabb indulás előtti egy-egy óra csak akkor vehető figyelembe, ha az érkezés szerinti időpont és az újabb indulás szerinti időpont között legalább két óra eltelik;

– ha az együttesen számított utak között az érkezés és az újabb indulás között eltelt idő nem több mint két óra, akkor ez az időtartam is kiküldetésnek minősül.

Az egyes adóévek között áthúzódó kiküldetés címén kifizetett összeg adókötelezettsége abban az adóévben keletkezik, amelyben a kifizetés, illetve a kiküldetés elszámolása megtörtént.

A napidíj adóköteles része a felek közötti jogviszonynak megfelelően lesz adóköteles az szja-törvény 2. paragrafusának (6) bekezdése alapján.

Nem számolható el napidíj

– ha a távollét időtartama a 6 órát nem éri el,

– ha a munkáltató a munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja.

Szálloda igénybevétele esetén, amennyiben a szállodaköltség a kötelező reggeli árát tartalmazza, a napidíj összegét 20 százalékkal csökkenteni kell.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.