Bejegyzés

Iskolakezdési támogatás

Már adható az iskolakezdési támogatás. Szabályai 2015-ben változatlanok, ami azt jelenti, hogy a támo­gatás csak utalvány formában nyújtható, mely az ál­talános és középiskolás tanulók beiskolázásához nyújt segítséget a szülők számára. Az utalvány a tanévkezdés első napját megelőző 60. naptól december 31-ig hasz­nálható fel, mégpedig tankönyvek, taneszközök és ru­házati termékek vásárlására.

Kedvezményes adózás mellett az adóév első napján érvényes minimálbér 30%-áig, azaz 2015-ben 31.500,- Ft/fő/gyermek értékig adható. A támogatást mindkét

szülő ezen értékhatárig évente egy alkalommal veheti igénybe összesen 35,7%-os adóteher megfizetése mel­lett. A 31.500,- Ft feletti juttatás 51,17% adóterhet visel.

A juttatást a munkáltató (társas vállalkozás) adja a munkavállalónak (társas vállalkozás személyes közre­működő tagjának). A juttatás igénybe vételére az a szü­lő (munkavállaló, személyesen közreműködő tag) jogo­sult, akinek gyermeke közoktatásban tanul, a gyermek után családi pótlékra jogosult vagy a szülőnek közös háztartásban élő házastársa. A feltételek fennállásáról munkavállalói nyilatkozat szükséges.